Sporguiden

10 forslag til områder, hvor du kan løbe langrendsski. I de statsejede skove og naturområder er du altid velkommen til at tage en tur på ski — også selvom der ikke er præpareret spor. Tjek den aktuelle vejrsituation og de lokale skiklubbers hjemmeside, hvis du vil være sikker på løjper. Der bliver kun lavet løjper på nedenstående områder, hvis der er sne nok.

Nyd sneen på ski

I vores fælles skove må du nyde sneens hvislen under brædderne både på veje og stier og ude i terrænet, mens du i klitområder som hovedregel må løbe på veje og stier.

I det meste af landet står Naturstyrelsen sammen med lokale skiklubber klar til at lave løjper, når der ligger nok sne.

Her får du 10 forslag til områder, hvor du kan løbe på langrendsski. Fælles for områderne er, at de leverer flotte naturoplevelser — med og uden sne — og at de på hver sin måde giver gode forhold til langrendsskiløb.

Der er mange muligheder udover de 10 udvalgte områder. På udinaturen.dk kan du finde alle de områder, hvor der tidligere har været langrendsløjper, når der har været tilstrækkeligt med sne — eller finde din egen særlige destinaion. Hold øje med din lokale skiklubs og Naturstyrelsens lokale enheders hjemmesider, hvis du vil vide, hvornår løjperne i statens naturområder er klar til skiløb.

Læs mere om regler i naturen 

Se de 10 udvalgte områder på kort:

Læs mere om de 10 områder her:

Almindingen

Solskinsøen er også et besøg værd om vinteren, hvor der ofte falder nok sne til, at der kan løbes på langrendsski i Almindingen - en del af Danmarks tredjestørste skovområde og Bornholms hjerte. Her kan du opleve de dramatiske klippetoppe og sprækkedale, der netop er særligt for Bornholm. Tidligere har der været trukket spor i den fladere del af skoven, men du kan også udforske den vestlige del af skoven, hvor der er mere kuperet.

Det er Bornholms Skivenner og Bornholms Regionskommune, der tidligere har trukket spor i området sammen med Naturstyrelsen.

Parkering og terrænet:

Parkering: Start turen fra p-pladsen ved Hareløkkerne, lige over for Segenvej 41, 3720 Aakirkeby. Der kører desuden bus gennem skoven.

Statsejet areal: 2.550 ha

Terrænet veksler mellem fladere og mere kuperede områder

Bidstrup Skovene

Bidstrup Skovene sydvest for Roskilde består af en række mindre skovområder, som tilsammen giver en ca. 1000 hektar stor sammenhængende offentlig skov. Det er gamle skove med varierede naturtyper, og landskabet er stærkt kuperet. Her vil du opleve søer, vådområder, moser, overdrev og græsningsenge samt marker midt i skoven – dvs. både tæt skov og åbne vidder.

Flere områder i skovene har været skovebevoksede meget længe, og væsentlige dele af Bidstrup Skovene er udpeget til urørt skov. I snedække giver en urørt skov helt unikke naturoplevelser. Træer, der får lov at ligge, hvor de falder, skaber naturlige kunstværker og giver en enestående oplevelse for dig på langrendsski.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start din tur fra p-pladsen i Storskoven. Her har tidligere spor haft udgangspunkt.

Statsejet areal: 1.000 hektar

Terræn: Stærkt kuperet, meget varieret

Stursbøl Plantage

l Stursbøl Plantage ved Jels sydvest for Kolding kan du stå på ski på dele af Hærvejen. Den historiske transportvej fornægter sig ikke i landskabet. I den del af Stursbøl Plantage, der kaldes Troldeskoven, er der tydelige fordybninger i stien fra dengang, der var hede, og man trak kreaturer ned gennem området.

Troldeskoven bestod indtil stormen i 1999 af krogede skovfyr, som blev plantet i begyndelsen af 1800-tallet. De forkrøblede træer fik lov at blive stående, selvom de var skadede, og nogle af dem står endnu som døde monumenter. Skoven har efter stormen i høj grad fået lov at passe sig selv.

I Stursbøl Plantage er der mange rådyr, og du kan være heldig at se både strejfende då- og kronvildt.

Skiklubben Haderslev har tidligere sammen med Naturstyrelsen stået for at præparere løjper langs mindre og større skovveje.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Begynd turen ved p-pladsen på Øster Lindetvej.

Statsejet naturareal: 564 hektar

Terræn: Overvejende fladt terræn med enkelte bakker

Tornby Klitplantage

Befinder du dig i det nordligste Jylland i snevejr venter der store naturoplevelser på ski i Tornby Klitplantage.

Tornby Plantage er en højtbeliggende, vindudsat klitplantage på den jyske vestkyst, cirka fire kilometer syd for Hirtshals. Træerne vokser kun få hundrede meter fra havet, og trægrænsen følger en 15-25 m høj havskrænt, som viser, hvor havet gik til i stenalderen. 

Terrænet og skovens udtryk er varieret, så der hele tiden er noget nyt at kigge på. Der er en god blanding af grusveje med god plads og smallere spor, hvor man skal holde tungen lige i munden. Flere slugter går på tværs af plantagen, så en tur på langs af plantagen giver anledning til både op- og nedkørsler.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start din tur ved en af p-pladserne på Købstedvej, Rævskærvej, Russerbakkevej eller Strandvejen. Der er togforbindelse til Tornby, hvorfra der er ca. 2 km til skoven. Andre steder i Vendsyssel, hvor der ofte lægges spor ud med ski eller sporlægger, er Blokhus Klitplantage og Skagen Klitplantage.

Statsejet areal: 548 hektar

Terræn: Let kuperet

Rold Skov

Rold Skov i Himmerland er Danmarks største samlede skov. Det er en smuk og storladen oplevelse, særligt på grund af det kuperede terræn og det afvekslende landskab.

I området findes en lang række smukke lokaliteter herunder lysninger, moser, søer og udsigter, samt faciliteter som bålplads, skovlegeplads, madpakkehus og for de mere hårdkogte en primitiv overnatningsplads. Store grantræer, ældgamle bøgetræer i troldeskoven, store kildevæld i Gravlev Ådal og mange fortidsminder er blot nogle af højdepunkterne.

Naturstyrelsen har sammen med Rold Skov Skilaug tidligere trukket spor flere steder i Rold Skov.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Et godt sted at starte sin tur fra er den store parkeringsplads ved Skørping Idrætscenter eller Skørping Skole.

Statsejet areal: 2.300 hektar

Terræn: Kuperet

Elmelund Skov

Elmelund Skov sydvest for Odense er den største nye skov Danmark. I 2014 plantede man 600.000 træer, der allerede er godt på vej.
Terrænet i området er kuperet og velegnet til langrendsløb. På en tur i Elmelund vil man opleve, hvordan en ung skov udvikler sig - også når der er sne er dette en oplevelse i sig selv. En ung skov er ikke som de skove, de fleste af os kender med høje løv- eller nåletræer. Her er de unge træer endnu ikke vokset ind i himlen, og det giver lys, luft og gode udsigter.

Odense Skiklub har tidligere stået for at præparere spor, når der er tilstrækkeligt snedække.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start din tur ved en af de to parkeringspladser - Naturstyrelsens mellem nr. 147 og 117 Elmelundsvej og Odense Kommunes ved Elmelundsvej 35.

Statsejet areal: 360 hektar

Terræn: Kuperet

Årtoft og Torp Plantager

I den østlige del af Sønderjylland giver naturen i Årtoft og Torp plantager mulighed for lange sammenhængende løb på langrendsski - både med og uden spor.

Skoven består af klassiske nåletræsbevoksninger, som i snedække giver en smuk og fredfyldt naturoplevelse. Skoven undergik en stor forandring som følge af orkanen i 1999, og siden da er naturen blevet mere varieret. Den tætte skov afløses jævnligt af eng og moser.

Naturstyrelsen har tidligere trukket spor ved tilstrækkeligt snedække.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start fra p-pladsen Tinglevvej, Torp Plantage eller p-pladsen ved Plantagevej i Årtoft Plantage.

Statsejet areal: 560 hektar

Terræn: Fladt terræn, brede stier og veje

Hannenov-Ovstrup Skov

I Hannenov-Ovstrup Skov midt på Falster kan du få en alsidig oplevelse både med og uden ski under fødderne. Gamle træer blander sig hen ad vejen med både lysåbne enge og moser. Her finder du på langrendsski lange strækninger med ideelle skiforhold - også selvom der ikke er trukket spor. 

Nogle af træerne i skoven er mere end 300 år gamle og således en del af skovens forhistorie. De bliver ikke fældet og står urørt af produktion til gavn og glæde for dyrelivet - og for mennesker på jagt efter en god naturoplevelse. I Hannenov-Ovstrup skov kan du også opleve et imponerende voldanlæg fra jernalderen.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start turen ved en af flere p-pladser fx ved Virkethus, Virketvej og p-pladsen ved Hannenovvej

Statsejet naturareal: 530 hektar

Terræn: Primært fladt, lange brede strækninger ideelt for langrendsløbere

Gludsted Plantage

I Gludsted Plantage sydvest for Silkeborg kan du virkelig få følelsen af at stå på ski i skovens dybe stille ro. Skoven er en af de største plantager i Danmark med ca. 34 km² nåletræer, hede og moser. Her er chancen for at se en flok krondyr er større end chancen for at møde en flok mennesker.

Skiløjperne har ofte bestået af flere rundture, der frit kan kombineres, og hvis du står på ski uden for de præparerede spor, er der uanede muligheder.

Skovens eneste "højdepunkt" er bakkeøen Isenbjerg, der er et imponerende syn. Når man nærmer sig bakkeøen fra nord, ligner Isenbjerg næsten en 25 meter høj mur i det åbne hedelandskab. På toppen af Isenbjerg (102 m.o.h.) får du  en flot udsigt over Gludsted Plantage og hedesletten, der er flad som en pandekage.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start din tur fra p-pladserne langs Hovedvej A13 eller Tyvkærvej. 

Statsejet naturareal: 3.474 hektar

Terræn: Fladt terræn

Frederikshåb Plantage

Frederikshåb Plantage mellem Vejle og Billund er en varieret skov, hvor du kan opleve både tæt nåleskov og åbne klitlandskaber. Her præpareres ikke spor, men de brede skovveje og mange stier i terrænet giver gode muligheder for en afvekslende tur på langrendsski.

I Frederikshåb finder du også Syvårssøerne, der kaldes mystiske, fordi de nogle gange er der og andre gange ikke. Søerne opstår og forsvinder med højden på grundvandet. Det hører til sjældenhederne, at der både er vand i søerne og frostgrader nok til, at de fryser til - men sker der, er der basis for en enestående naturoplevelse i Frederikshåb.

Parkering og terrænet: 

Parkering: Start din tur fra p-pladsen ved Rygbjergvej eller ved Vestre Rullebane eller p-pladsen ved hundeskoven på Bøgvadvej.

Statsejet naturareal: 804 hektar

Terræn: Overvejende fladt terræn med let kuperede områder