Opholdsregler

Regler for området omkring og i Naturcentret
Vis hensyn til andre gæster!
Efterlad området pænt og ordentligt!
Ingen alkohol indendørs og på centrets arealer!
Hunde skal være i snor!
Ingen knallert eller bilkørsel på skovstierne!