Reservationspriser

Priserne gælder for skovgæster og andre grupper, som ikke er hovedbruger.

YdelsePriser inkl. moms

Skolestuen

1.750 kr. pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Bålhus

260 kr. pr. time

Firmaer:

Bålhus

Skolestue

650 kr. eks. moms pr. time

2.400 kr. eks. moms pr. formiddag, eftermiddag eller aften

Naturvejleder

Hverdage:
900 kr. pr. time

Weekend:
1.300 pr. time

Introduktionskursus for lærere m.fl.

Gratis

Specialkursus

625 kr. pr. instruktørtime. (8–24 personer),

ved længerevarende kurser over 4 timer kan der gives 10% rabat 

OBS: Offentlige institutioner opkræves ikke moms!

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.

Her kan du finde undervisningsmateriale om fx invasive arter på Miljøministeriets hjemmeside