Kørsel på toppen

Den første hverdag i hver måned er det muligt at køre i bil, bus eller på knallert til toppen af Herstedhøje i Vestskoven i tidsrummet kl. 9:00 til 15:00.

Generelt er kørsel i selve Vestskoven forbudt, men for at imødekomme et stort ønske fra dårligt gående, som gerne vil opleve udsigten fra "højen", har skovdistriktet nu åbnet for kørsel til toppen én gang om måneden.

Tilkørsel fra Herstedøstervej/Herstedhøje Allé (ny vej).

Der må kun holdes eller parkeres på den runde parkeringsplads nær toppen, og der må kun køres på asfaltvejen. Der skal køres langsomt og forsigtigt og tages hensyn til gående.

Motorkøretøjerne skal være ude igen senest kl. 15:00, hvor bommen låses.

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.

Her kan du finde undervisningsmateriale om fx invasive arter på Miljøministeriets hjemmeside