Reservation

Priser for reservationer for skovgæster og andre grupper, som ikke er hovedbrugere:

Inden du laver din reservation så vær opmærksom på:

 • at denne side er meget lang
 • at et bålhus skal reserveres i en periode på mindst to timer
 • at du senest kan få godkendt din reservation kl 15 på hverdagen før weekend eller før helligdage
 • at hvis du ikke har en hovedbrugeraftale, koster det penge at reservere bålhus, værksted eller skolestue.
 • at der fremsendes separat faktura. Skal der fremsendes elektronisk faktura til institutionen, bedes du venligst oplyse EAN-nr. i en mail til tur@nst.dk

Tryk på link herunder for:
Reservation (bookning) af bålhus, skolestue, udstyr m.m.

Hvis du har reserveret et bålhus, er det muligt at bestille og købe snobrødsdej og brænde. Du kan også få tændt op, så bålet er klar, når du har brug for det. Brænde og båltænding til ét bål koster 50 kr. Dertil kan du låne gryder til 5l. og 10L. samt pander og andet grilludstyr.

Se hvad vi kan tilbyde jer af forskelligt udstyr til bål, vandhul, snitte, lejr mm her: Udstyr

Mod betaling kan du også "låne" en naturvejleder til din tur i skoven.

Caféen kan gøre dit arrangement til noget særligt. Du kan eksempelvis bestille, kaffe, te kage, mad og snobrød til bålet
Det koster lidt at få servicering.
Ring til centeret og hør nærmere på telefon 43 47 02 03. Eller tryk på linket Caféen

Offentligt toilet

Der findes et offentligt handicaptoilet ved siden af hovedindgangen til centret, som altid er åbent for skovens gæster. Ligeledes er der et toilet i tilknytning til udstillingsrummet, som derfor har åbent i åbningstiden.

Har du brug for dit helt eget toilet med mulighed for opmagasinering, tilbyder vi aflåste toiletter uden for hovedbygningen. Ring og hør nærmere eller kontakt personalet i åbningstiden.

Hvis du ikke har en hovedbrugeraftale, vælg "Privat bookning" i bookingsystemet.

Hvis du foretager en bookning en fredag efter kl. 15, eller i weekend og helligdage, så vil bookningen først blive behandlet og kommer med i kalenderen den efterfølgende hverdag.

Klik her for:

Personale

Opholdsregler

Transport

Hvis du afholder et kommercielt arrangement på vores arealer. Det vil sige hvis du har en indtjening ved afholdelsen af dit arrangement, vil der herudover betales en afgift for arealleje. Læs mere om kommercielle arrangementer og priser her (pdf).

I kan, ligesom de private skovgæster, altid frit komme og se vores udstilling. Dertil kan I leje forskellige faciliteter og materialer, men opholdet skal have relevans i forhold til natur- eller udeundervisning. Institutioner, som hører under en af hovedbrugerne, skal ikke betale særskilt for leje af vores faciliteter og materialer. Almindelige Brugere (Andre), såsom andre institutioner, firmaer, foreninger og grupper,Skal betale ved hvert besøg.

Institutioner m.fl.

Hovedbruger

Hovedbruger er institutioner, der hører ind under:

 • Frederiksberg Kommune
 • Albertslund Kommune

"Øvrige" er institutioner, som ikke hører ind under en af de ovennævnte grupper

Øvrige kan leje bålhytter eller lokaler på centeret. Herunder kan du se de forskellige muligheder for at leje dig ind.

 • Hver bålhytte måler 100 kvadratmeter; Plads nok til en skoleklasse som modtager undervisning eller 50-60 personer.
 • Til hver bålhytte hører 4 borde-bænke sæt.
 • Skoler, større eller mindre brugergrupper, som mod betaling har lejet en eller flere bålhytter i et tidsrum har ret til at bruge disse faciliteter i forlængelse af den lejede periode på lige vilkår som øvrige brugere, der ikke har reserveret. Medmindre en person, eller gruppe med gyldig reservation vil overtage huset eller husene
 • I kan, ligesom de private skovgæster, altid frit kommer og se vores udstilling. Ligeledes kan I altid leje forskellige faciliteter og materialer, men opholdet skal have relevans i relation til natur- or udeundervisning. Institutioner, som hører under en af hovedbrugerne, skal ikke betale særskilt for leje of vores faciliteter og materialer. Almindelige Brugere (andre), som eksempelvis andre institutions, foreninger og gruppe, skal derimod betale for ydelserne.

Priserne for skovgæster og andre grupper som ikke er hovedbrugere.