Naturvejledning på Naturstyrelsen – Hovedstaden

Naturstyrelsens Hovedstadens naturformidling retter sig primært mod børnefamilier, skoler og institutioner og sker gennem det nye Friluftshus. Enheden huser tre naturskoler, som varetager naturformidling til de lokale skoler og institutioner i Tårnby, Københavns, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk kommuner. I mindre omfang tilbyder Naturstyrelsen også naturvejledning for firmaer/ voksengrupper samt gymnasieklasser.

Offentlige arrangementer, omtales på Udinaturen

Naturvejledning for højere læreanstalter, foreninger og virksomheder kontakt: jaa@nst.dk

 

Tårnby Kommunes Naturskole
Granatvej 3
2770 Kastrup
Telefon: 32 52 62 55
ns.uk@taarnby.dk

 

Københavns Kommunes Naturskole
Granatvej 11
2770 Kastrup
telefon: 32 52 22 75
kalvebod.naturskole@buf.kk.dk

 

Gentofte, Rudersdals og Lyngby-Tårbæks Naturskole i Raadvad
Åhuset, Rådvad 50
2800 Lyngby
Tlf. 45 80 59 26 (bedst tirsdag og torsdag 14 -15)
mail@raadvadnaturskole.dk

Undervisningsmateriale

Miljøstyrelsen har udgivet en række undervisningsmaterialer. De henvender sig til alle klassetrin, og de er gratis at downloade fra hjemmesiden.

Undervisningsmaterialer