Udbud af græsning: Rundemose, Gammelmose og Enebærskoven på Bornholm

Naturstyrelsen Bornholm udbyder tre naturområder i Almindingen på i alt ca. 9.3 hektar til græsning.

Forpagtningen består af tre delarealer med et samlet omfang på ca. 9,3 ha.:

  • Rundemose: 1,8 ha
  • Gammelmose: 1,6 ha
  • Enebærskoven: 5,9 ha

Arealerne består eng, mose, overdrev og skovkanter.

Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2024 til d. 31. december 2028. Kontrakten kan forlænges
én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næring fra arealerne og give plads til de plantesamfund som er tilknyttet naturtyperne. På denne måde øges den biologiske mangfoldighed på arealerne. Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.

Læs udbudsmaterialet

Udbudsannonce

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro- og loveerklæring

Bilag 4.1: Naturmålsplan Rundemose

Bilag 4.2: Naturmålsplan Gammelmose

Bilag 4.3: Naturmålsplan Enebærskoven

Bilag 5: Spørgsmål og svar