Naturstyrelsen sælger ejendom i naturskønne Gl. Rye

Boligen ”Engholm” i Gl. Rye udbydes til salg med budfrist senest den 23. oktober 2023, klokken 13:00.

Der er her tale om en sjælden mulighed for at erhverve en ejendom i rolige og naturskønne omgivelser ca. 2,7 km syd for Gammel Rye og tæt på Salten Å. Boligen ligger helt ugeneret omgivet af et statsejet naturområde med eng, sø, vandløb og skov.

Boligen opvarmes med pillefyr og forsynes med vand fra egen boring. Grunden er på ca. 6.749 m2.

Der er 2,7 km til Gammel Rye med dagligvarebutik og skole, og 8,1 km til Ry med skole, indkøb m.v.

Ejendommens bygninger er hyggelige, men trænger generelt til istandsættelse. Ifølge BBR udgøres bygningerne af et stuehus med et samlet boligareal på 114 m2, et værksted med et samlet bygningsareal på 304 m2 og et udhus på 40 m2.

Ejendommens sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 2.150.000 kr.

Ejendommen har været udlejet til en lejer siden 1984. Der foreligger ingen skriftlig lejekontrakt og den årlige leje udgør 12.919,20 kr.

Der er afholdes åbent hus på følgende to dage. Tilmelding skal ske til mail: tmsch@nst.dk

  • Onsdag d. 13. september 2023, kl. 10:00 – 12:00
  • Onsdag d. 20. september 2023, kl. 15:00 – 17:00

Ubetingede købstilbud afgives på en særlig tilbudsblanket og sendes i en lukket kuvert mærket ”Tilbud på Engvej 7” til Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg

Tilbudsblanketten skal være modtaget på denne adresse senest d. 23. oktober 2023, klokken 13:00. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Søhøjlandets adresse efter fristens udløb. Tilbudsgivere har adgang til at overvære åbningen.

Bilag:

1. BBR-meddelelse

2. Bilag til salgsmateriale

3. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme

4. Ejendomsdatarapport

5. Ejendomsmæglervurdering

6. Elinstallationsrapport

7. Energimærkningsrapport

8. Kort over spildevandsforhold

9. Kort over vejforsyning

10. Kortbilag Engvej 7

11. Servitut om anvendelse og fraskrivelse af hævd

12. Tilbud på ejerskifteforsikring

13. Tilbudsblanket - Engvej 7

14. Tilstandsrapport for Engvej 7

15. Vandprøve analyserapport, dec. 2022  

Stuehus:

Stuehus og værksted:

Værksted:

Bygninger:

Udsigt mod vest: