Tankskibsbroen, Aabenraa Havn: Tilladelse til klapning

05-04-2009

Tilladelse til klapning af uddybningsmaterialer fra område ved Tankskibsbroen, Aabenraa Havn. Klagefrist: 3. maj 2009

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 170.000 m 3 uddybningsmaterialer (hovedsageligt ler og sand) fra område øst for Tankskibsbroen i Aabenraa Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads syd for Jørgensgårdskov i Åbenrå Fjord.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 3. maj 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Tilladelsen

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 72 54 84 29.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar