Aarø Havn: Klaptilladelse

15-04-2009

Miljøcenter Odense har meddelt klatilladelse til Aarø Havn om dumpning af optaget havbundsmateriel på en klapplads syd for Torø i Lillebælt. Klagefrist: 13. maj 2009.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt fornyelse af tilladelse til klapning af i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra Aarø havn og færgeleje.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads syd for Torø i Lillebælt.

Klaptilladelsen .

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 13. maj 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar