Boels Bro, Munkebo: Klaptilladelse

28-04-2009

Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning af 1.000 m3 oprensningsmaterialer fra indsejlingen til Boels Bro. Klagrfrist: 26. maj 2009.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 1.000 m3 oprensningsmaterialer fra indsejlingen til Boels Bro.

Klapning af materialet skal foregå på klapplads ved Gabet i farvandet nord for Fyn.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 26. maj 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Klaptilladelse