Nyord Havn: Klaptilladelse 2009-2011

20-08-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nyord Havn tilladelse til at klappe 400 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2011.
Klagefrist: 16. september 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nyord Havn tilladelse til at klappe 400 m 3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen  udløber 31. december 2011. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 8.2 beliggende 4 sømil SØ for Fakse Ladeplads.

Tilladelsen kan påklages til Miljøcenter Roskilde af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 16. september 2009 kl. 12.00.

Tilladelsen , inkl. Klagevejledning

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 7254 8137.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar