Nyord Havn: Klaptilladelse 2009-2011

20-08-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nyord Havn tilladelse til at klappe 400 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2011.
Klagefrist: 16. september 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Nyord Havn tilladelse til at klappe 400 m 3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen  udløber 31. december 2011. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 8.2 beliggende 4 sømil SØ for Fakse Ladeplads.

Tilladelsen kan påklages til Miljøcenter Roskilde af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 16. september 2009 kl. 12.00.

Tilladelsen , inkl. Klagevejledning

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 7254 8137.