Svendborg Sund: Klaptilladelse

09-12-2009

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af oprensningsmateriale fra område beliggende i Svendborg Sund ud for Ellekildevej

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 100 m³ oprensningsmateriale fra område beliggende i Svendborg Sund ud for Ellekildevej, matrikel nr. 35r, Thurø By og Sogn.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads ved Thurø Rev.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 6. januar 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254 8461.

Afgørelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar