• Snekkersten Havn, klaptilladelse 2009

  17-02-2009

  Miljøcenter Roskilde har meddelt Snekkersten Havn tilladelse til over en 5-årig periode at klappe 8.000 m3 rent oprensningsmateriale fra sejlrende. Klagefrist 2..

 • Bogense Marina: Klaptilladelse

  12-02-2009

  Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning af 715 m3 oprensningsmateriale fra område 1 i Bogense Marina.

 • Klaptilladelse for Rønbjerg Havn

  11-02-2009

  Tilladelse til klapning ved Rind Grund i Risgårde Bredning. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 11. marts 2009...

 • Klaptilladelse for Glyngøre Havn

  11-02-2009

  Klaptilladelse for Glyngøre Havn. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber onsdag den 11. marts 2009. Tilladelsen er gæld..

 • Bogø Havn, Klaptilladelse 2009

  11-02-2009

  Miljøcenter Roskilde har meddelt Vordingborg Kommune tilladelse til over en 5 årig periode at klappe 800 m3 /år oprensningsmateriale fra Bogø Havn og – sejlren..

 • Klaptilladelse til materiale fra byggeri af Havvindmøllepark ved Rødsand

  03-02-2009

  3.7.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Energiselskabet E.ON A/S tilladelse til at klappe op til 150.000m3 oprensningsmateriale fra byggeri af havvindemøllep..

 • Klaptilladelse til Nakskov Havn

  03-02-2009

  5.5.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Nakskov Havn tilladelse til klappe uforurenet materiale fra indsejlingen til havnen i Langelandsbæltet

 • Klaptilladelse til Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn

  03-02-2009

  11.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn tilladelse til i 5 år af klappe 2000 m³/år materiale fra indsejlingen til havnen

 • Klaptilladelse til Sundby Sejlklub

  03-02-2009

  7.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Sundby Sejlklub klaptilladelse til at klappe (dumpe) 50m³ materiale fra indsejlingen til havnen.

 • Klaptilladelse 2008 til Langø Havn

  03-02-2009

  4.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Langø Havn tilladelse til at klappe (dumpe) optil 3000 m³ havbundsmateriale fra havnens indsejling.

Søg i arkivet