Bogense Marina: Klaptilladelse

12-02-2009

Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning af 715 m3 oprensningsmateriale fra område 1 i Bogense Marina.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 715 m3 oprensningsmateriale fra område 1 i Bogense Marina.

Klapningen af materialerne skal foregå på klapplads ud for Treldenæs i nordlige Lillebælt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 12. marts 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.