Bogense Marina: Klaptilladelse

12-02-2009

Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning af 715 m3 oprensningsmateriale fra område 1 i Bogense Marina.

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 715 m3 oprensningsmateriale fra område 1 i Bogense Marina.

Klapningen af materialerne skal foregå på klapplads ud for Treldenæs i nordlige Lillebælt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 12. marts 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar