Bogø Havn, Klaptilladelse 2009

11-02-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Vordingborg Kommune tilladelse til over en 5 årig periode at klappe 800 m3 /år oprensningsmateriale fra Bogø Havn og – sejlrende.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Vordingborg Kommune tilladelse til over en 5 årig periode at klappe 800 m 3 /år  oprensningsmateriale fra Bogø Havn og - sejlrende. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 7.7 sydøst for Farøbroerne.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber torsdag den 12. marts kl. 12.00

Klaptilladelsen.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 72 54 80 41