Bogø Havn, Klaptilladelse 2009

11-02-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Vordingborg Kommune tilladelse til over en 5 årig periode at klappe 800 m3 /år oprensningsmateriale fra Bogø Havn og – sejlrende.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Vordingborg Kommune tilladelse til over en 5 årig periode at klappe 800 m 3 /år  oprensningsmateriale fra Bogø Havn og - sejlrende. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 7.7 sydøst for Farøbroerne.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber torsdag den 12. marts kl. 12.00

Klaptilladelsen.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 72 54 80 41

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar