Klaptilladelse til Humlebæk Havn

03-02-2009

Juli 2008. Miljøcenter Roskilde har givet tilladelse til årligt at dumpe op til 500 m³ havbundsmateriale i Humlebæk Havn

Juli 2008
Miljøcenter Roskilde har givet Humlebæk Havn tilladelse til årligt at dumpe op til 500 m³ havbundsmateriale fra havneindsejlingen på klapplads C, 2,4 sømil SSØ for havnen.

Hvis tilladelsen ikke påklages kan den tages i brug fra 16. august.