Jyllinge Lystbådehavn: Klaptilladelse

03-02-2009

26.9.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Jyllinge Lystbådehavn tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra havnearealerne

26.9.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Jyllinge Lystbådehavn tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra  havnearealerne. Materialet, der består af  let TBT forurenet sand, kan klappes på den godkendte klapplads nord for Hundested.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den fredag den 24. oktober kl 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse