Klaptilladelse for Glyngøre Havn

11-02-2009

Klaptilladelse for Glyngøre Havn. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber onsdag den 11. marts 2009. Tilladelsen er gældende til 10. marts 1014, hvorefter den udløber.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 500 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 11. marts 2009 – 10. marts 2014. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Rind Grund i Risgårde Bredning. Skive Kommunehar pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.
Læs hele klaptilladelsen: Klaptilladelse for Glyngøre Havn (pdf).

Oversigtskort over klapplads (Glyngøre)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår jf. afsnit 1 [1] .

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 11. marts 2009. Tilladelsen er gældende til 10. marts 2014, hvorefter den udløber.


[1] Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet.


Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar