Klaptilladelse for Rønbjerg Havn

11-02-2009

Tilladelse til klapning ved Rind Grund i Risgårde Bredning. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 11. marts 2009. Tilladelsen er gældende til og med 10. marts 2014, hvorefter den udløber.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 2.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 11. marts 2009 – 10 marts 2014. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Rind Grund i Risgårde Bredning. Rønbjerg Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j.f. afsnit 1 [1] .
Læs hele klaptilladelsen: Klaptilladelse Rønbjerg Havn .

Oversigtskort Risgårde Bredning

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 11. marts 2009. Tilladelsen er gældende til og med 10. marts 2014, hvorefter den udløber.


[1] Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.


Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar