Klaptilladelse 2008 til Langø Havn

03-02-2009

4.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Langø Havn tilladelse til at klappe (dumpe) optil 3000 m³ havbundsmateriale fra havnens indsejling.

4.4.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Langø Havn tilladelse til at klappe (dumpe) optil 3000 m³ havbundsmateriale fra havnens indsejling. Det må klappes på den godkendte klapplads 3.2 A, der ligger 3 sømil VNV for Tårs. Tilladelsen gælder 1 år.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber mandag den 5. maj 2008 kl. 12.

Læs: Tilladelse incl. klagevejledning

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 18

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar