Klaptilladelse til Nakskov Havn

03-02-2009

5.5.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Nakskov Havn tilladelse til klappe uforurenet materiale fra indsejlingen til havnen i Langelandsbæltet

5.5.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Nakskov Havn tilladelse til at klappe uforurenet materiale fra indsejlingen til havnen på klapplads 3.2 i Langelandsbæltet.

Tilladelsen omfatter en ændring i forhold til eksisterende tilladelse, således at der må klappes på et udvidet areal i forlængelse af den allerede eksisterende klapplads.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages af have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber fredag den 30. maj 2008.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 7254 8137

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar