Snekkersten Havn, klaptilladelse 2009

17-02-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Snekkersten Havn tilladelse til over en 5-årig periode at klappe 8.000 m3 rent oprensningsmateriale fra sejlrende. Klagefrist 23. marts 2009, kl. 12.00

2009
Miljøcenter Roskilde har meddelt Snekkersten Havn tilladelse til over en 5-årig periode at klappe 8.000 m 3 rent oprensningsmateriale fra sejlrende. Materialet bliver klappet på den godkendte klapplads A, beliggende 0,5 sømil SSØ for havnen.

Tilladelse incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber mandag d. 23. marts kl. 12

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00