Klaptilladelse til Sundby Sejlklub

03-02-2009

7.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Sundby Sejlklub klaptilladelse til at klappe (dumpe) 50m³ materiale fra indsejlingen til havnen.

7.4.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Sundby Sejlklub tilladelse til at klappe 50 m³ materiale fra indsejlingen til havnen. Materialet må klappes i et område øst for havnen hvorfra det vil indgå i den naturlige sandvandring.
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag d. 6. maj -08.
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 40.

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar