Klaptilladelse til Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn

03-02-2009

11.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn tilladelse til i 5 år af klappe 2000 m³/år materiale fra indsejlingen til havnen

11.4.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn tilladelse til i 5 år at klappe 2000 m³/år materiale fra indsejlingen til havnen.
Materialet må klappes på den godkendte klapplads 3.2 ca 3 sømil VNV for Tårs.
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag d. 13. maj -08.
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41.

Læs: Klaptilladelse