Klaptilladelse til Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn

03-02-2009

11.4.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn tilladelse til i 5 år af klappe 2000 m³/år materiale fra indsejlingen til havnen

11.4.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn tilladelse til i 5 år at klappe 2000 m³/år materiale fra indsejlingen til havnen.
Materialet må klappes på den godkendte klapplads 3.2 ca 3 sømil VNV for Tårs.
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag d. 13. maj -08.
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41.

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar