Dragør Forthavn: Tilladelse til at klappe materiale ved Dragør Fort

29-01-2009

11.08.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Dragør Havn en 5 årig tilladelse til at klappe op til 2000 m3/år oprensningsmateriale fra havnebassinet

11.08.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Dragør Havn en 5 årig tilladelse til at klappe op til 2000 m3/år oprensningsmateriale fra havnebassinet ved Dragør Fort. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads i Køge Bugt ca 4 sømil syd for Aflandshage.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 9. december 2008 kl. 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar