Klaptilladelse 2008, Espergærde Havn

29-01-2009

11.3.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Espergærde Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra havnens indsejling. Tilladelsen gælder 4000 m³ pr. år over en 5-årig periode

11.3.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Espergærde Havn tilladelse til at klappe (dumpe)4000 m³ sediment pr. år de næste 5 år fra havnens indsejling. De må klappe det på den godkendte klapplads A i Nivå Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 8. april 2008 kl. 12.

Læs: Afgørelse incl. klagevejledning

Yderligere informationer fås på på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og Søgruppen, tlf. 72548018.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar