Klaptilladelse til Fakse Ladeplads Havn

29-01-2009

24.6.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Fakse Kalk A/S en 5 årig tilladelse til at klappe oprensningsmateriale i Fakse Bugt

24.6.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Fakse Kalk A/S en 5 årig tilladelse til at klappe 6000 m3 oprensningsmateriale pr. år fra indsejlingen til Fakse Ladeplads Havn på en godkendt klapplads i Fakse Bugt 4 sømil SØ for havnen .

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den tirsdag den 22. juli kl 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse

Læs: Bilag

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar