Tilladelse til at klappe materiale fra vestre færgeleje i Gedser færgehavn

29-01-2009

5.8.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at dumpe op til 2.500m3 oprensningsmateriale fra Gedser Færgehavn

5.8.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Scandlines A/S tilladelse til at klappe i alt op til 2.500 m3 oprensningsmateriale fra Vestre leje i Gedser Færgehavn. Materialet, der er uforurenet, kan klappes på den godkendte klapplads 5.2 ca 5 sømil SSØ for Gedser Havn.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 3. september 2008 kl. 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar