Klaptilladelse til Gilleleje Havn

29-01-2009

1.7.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Gilleleje Havn klaptilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra havnearealerne

1.7.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Gilleleje Havn tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra  havnearealerne. Materialer fra Fiskeribassin nord der er mellemgroft sand kan klappes på en godkendt klapplads ca 2,5 sømil vest for havnen. Resten der består af finere og let forurenet materiale kan klappes på den godkendte klapplads på dybere vand nord for Hundested.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 29. juli kl 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar