Klaptilladelse Masnedø Havn

30-01-2009

10.12.2008. Miljøcenter Roskilde har givet Masnedø Havn en 5 årig tilladelse til klapning af uforurenet materiale sydvest for havnen

10.12.2008
Miljøcenter Roskilde har givet Masnedø Havn en 5 årig tilladelse til at klappe i alt 6.300 m3 uforurenet materiale fra sejlrenden ind til havnen. Materialet kan klappes på en godkendt klapplads  sydvest for havnen.

Afgørelsen kan påklages af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 7. januar 2009 kl. 12.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 80 41

Læs: Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar