Klaptilladelse 2008, Nivå Havn

29-01-2009

4.3.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Nivå Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra sejlrenden i Nivå Havn. Tilladelsen gælder 3.000 m3 per år over en 5 årig periode. Materialet må dumpes på den godkendte klapplads i Nivå Bugt.

4.3.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Nivå Havn tilladelse til at dumpe havbundsmateriale fra sejlrenden i Nivå Havn. Tilladelsen gælder 3.000 m 3 per år over en 5 årig periode. Materialet må dumpes på den godkendte klapplads i Nivå Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 2. april 2008.

Læs tilladelsen og klagevejledning her ( pdf 1,8 Mb )
Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar