Kulhuse Havn; Klaptilladelse frem til og med 2012

20-07-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Kulhuse Havn tilladelse til at klappe 2.500 m3 materiale fra inderhavnen på en godkendt klapplads nordøst for Hundested.
Klagefrist: 18. august 2009, kl. 12.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Kulhuse Havn tilladelse til at klappe 2.500 m3 materiale fra inderhavnen på en godkendt klapplads nordøst for Hundested.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber d. 18. august 2009 kl. 12

Tilladelse incl. klagevejledning

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41