Klaptilladelse for Aalborg Havn

26-06-2009

Tilladelse til klapning af af 175.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 24. juli 2009 – 30. juli 2010.
Klagefristen udløber den 24. juli 2009

Miljøcenter Århus har givet tilladelse til klapning af 175.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 24. juli 2009 - 30. juli 2010.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Aalborg Centralhavn.
Aalborg Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene.
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 i Klaptilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 24. juli 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

Klaptilladelse for Aalborg Havn

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00132).

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Tlf. 72 54 83 16

Miljøcenter Århus ekspeditionstid :
Mandag-fredag 9-16