Klaptilladelse for Aalborg Havn

26-06-2009

Tilladelse til klapning af af 175.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 24. juli 2009 – 30. juli 2010.
Klagefristen udløber den 24. juli 2009

Miljøcenter Århus har givet tilladelse til klapning af 175.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 24. juli 2009 - 30. juli 2010.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Aalborg Centralhavn.
Aalborg Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene.
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 i Klaptilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 24. juli 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

Klaptilladelse for Aalborg Havn

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00132).

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Tlf. 72 54 83 16

Miljøcenter Århus ekspeditionstid :
Mandag-fredag 9-16

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar