Vindmøller ved Sprogø: Klaptilladelse

06-06-2009

Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning ved bropille 13 på Vestbroen. Klagefrist: 4. juli 2009

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af 9.000 m3 uddybningsmateriale fra udgravning til fundamenter for vindmøller ved Sprogø.

Klapning af materialet skal foregå i hul omkring bropille nr. 13 på Vestbroen (Storebæltsbroen).

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 4. juli 2009. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Tilladelsen/afgøreselsen kan findes på hjemmesiden herunder.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Se afgørelsen.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar