Onsevig Havn. Klaptilladelse

08-06-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Onsevig Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 prensningsmateriale fra havnen.
Klagefrist 6. juli 2009, kl. 12.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Onsevig Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2011. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 5.2 beliggende 1,4 sømil NNV for havnen.

Tilladelsen incl. klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse
i sagens udfald. Klagefristen udløber mandag den 6. juli kl. 12.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde,
på tlf. 72 54 81 37.