Onsevig Havn. Klaptilladelse

08-06-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Onsevig Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 prensningsmateriale fra havnen.
Klagefrist 6. juli 2009, kl. 12.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Onsevig Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2011. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 5.2 beliggende 1,4 sømil NNV for havnen.

Tilladelsen incl. klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse
i sagens udfald. Klagefristen udløber mandag den 6. juli kl. 12.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde,
på tlf. 72 54 81 37.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar