Rødvig Havn. Klaptilladelse 2009

18-06-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rødvig Fiskerihavn tilladelse til at klappe 800 m3 oprensningsmateriale fra havnen.
Klagefrist: 17. juli kl. 12.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rødvig Fiskerihavn tilladelse til at klappe 800 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2013. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 8.3 a beliggende 2 sømil SSØ for havnen.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber torsdag den 17. juli kl. 12.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 7254 8137.