Rødvig Havn. Klaptilladelse 2009

18-06-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rødvig Fiskerihavn tilladelse til at klappe 800 m3 oprensningsmateriale fra havnen.
Klagefrist: 17. juli kl. 12.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rødvig Fiskerihavn tilladelse til at klappe 800 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2013. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 8.3 a beliggende 2 sømil SSØ for havnen.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber torsdag den 17. juli kl. 12.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 7254 8137.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar