Klaptilladelse Avedøreværkets Kulhavn

12-05-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Avedøre Havn tilladelse til at klappe 16.700 m3 materiale fra kulhavnen på den godkendte klapplads syd for Aflandshage. Klagefrist: 9. juni kl. 12.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Avedøre Havn tilladelse til at klappe 16.700 m3 materiale fra kulhavnen på den godkendte klapplads syd for Aflandshage.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag d. 9. juni kl. 12

Tilladelse incl. klagevejledning

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar