Rungsted Havn; Klaptilladelse 2009

30-03-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rungsted Havn tilladelse til klapning af i alt 7.000 m³ oprensningsmateriale i løbet af de næste 5 år.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads C i Øresund ud for Nivå Bugt.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rungsted Havn tilladelse til klapning af i alt 7.000 m³ oprensningsmateriale i løbet af de næste 5 år.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads C i Øresund ud for Nivå Bugt.
Tilladelsen

Yderligere oplysninger fås på Marin- og Sø kontoret, tlf. 72548041.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 29. april 2009 kl. 12.00.

Miljøcenter Roskilde har ekspeditionstid i hverdagene 9-15.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar