Rungsted Havn; Klaptilladelse 2009

30-03-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rungsted Havn tilladelse til klapning af i alt 7.000 m³ oprensningsmateriale i løbet af de næste 5 år.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads C i Øresund ud for Nivå Bugt.

Miljøcenter Roskilde har meddelt Rungsted Havn tilladelse til klapning af i alt 7.000 m³ oprensningsmateriale i løbet af de næste 5 år.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads C i Øresund ud for Nivå Bugt.
Tilladelsen

Yderligere oplysninger fås på Marin- og Sø kontoret, tlf. 72548041.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 29. april 2009 kl. 12.00.

Miljøcenter Roskilde har ekspeditionstid i hverdagene 9-15.