Forlængelse af tidsfrist Gyldendal Havn

12-11-2009

Nov. 2009. Miljøcenter Århus har forlænget tilladelse til klapning af 4.000 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinerne i Gyldendal Havn til 31. marts 2010. Klagefristen udløber den 9. december 2009.

November 2009
Miljøcenter Århus har forlænget tilladelse til klapning af 4.000 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinerne i Gyldendal Havn til 31. marts 2010. Klagefristen udløber den 9. december 2009.

Forlængelse af tidsfrist Gyldendal Havn