Klaptilladelse Gyldendal Havn

12-11-2009

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 4.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 11. november 2009 – 10. november 2014. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 9. december 2009.Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 4.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 11. november 2009 – 1 0 . november 2014. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 9. december 2009.

Klaptilladelse Gyldendal Havn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar