Klaptilladelse Gyldendal Havn

12-11-2009

Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 4.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 11. november 2009 – 10. november 2014. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 9. december 2009.Miljøcenter Århus har meddelt Gyldendal Havn en 5-årig tilladelse til klapning af 4.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 11. november 2009 – 1 0 . november 2014. Materialet stammer fra oprensning af sejlrenden. Klapning må ikke foretages i perioden 1. april - 30. september. Klagefristen udløber den 9. december 2009.

Klaptilladelse Gyldendal Havn