Klaptilladelse for Tunø Havn 2009 - 2014

17-09-2009

Miljøcenter Århus har meddelt Tunø Havn tilladelse til klapning af i alt 10.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 15. oktober 2009 – 15. oktober 2014. Klagefristen udløber den 14. oktober 2009.