Klaptilladelse. Hornbæk Havn

14-04-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Hornbæk Havn tilladelse til at klappe 500 m3 oprensningsmateriale pr. år i årrækken 2010 til 2014.
Klagefrist 12. maj 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Hornbæk Havn tilladelse til at klappe 500 m3 oprensningsmateriale pr. år i årrækken 2010 til 2014.

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende på 29 m dybde, 1,5 sømil nordvest for havnen. Hornbæk Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, gerne på mail med mailadressen . Miljøcentret sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Klagefristen udløber tirsdag den 12. maj 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar