Skagen Havn: Klaptilladelse

19-04-2010

Miljøcenter Århus har meddelt Skagen Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 15.000 m³ uddybningsmateriale. Materialet stammer fra Forhavnen.
Klagefristen udløber: 12. maj 2010

Miljøcenter Århus har meddelt Skagen Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 15.000 m³ uddybningsmateriale. Materialet stammer fra Forhavnen.
Klapningen skal ske på klapplads  øst for Skagen afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

57° 42, 97’ N  10° 38,92’ E
57° 42, 52’ N  10°38,92’ E
57° 42, 52’ N  10° 37,57’ E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

- tilladelse
Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 12. maj 2010.
En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus,
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00117).

Tilladelsen kan ses på Miljøcenter Århus hjemmeside http://www.aar.mim.dk

Yderligere oplysninger fås hos :
Havkontoret
Tlf. 72 54 82 11

Miljøcenter Århus ekspeditionstid er mandag-fredag 9-15.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar