Klaptilladelse for Molerkajen (en del af Fur Havn)

25-08-2010

Tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensnings-og uddybningsmateriale fra havnebassinet ved Molerkajen. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 25. september 2010. Tilladelsen er gældende til og med 30.marts 2015, hvorefter den udløber.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensnings-og uddybningsmateriale fra havnebassinet ved Molerkajen i perioden 1.oktober 2010 – 31.marts 2015. Oprensning og klapning må ikke foregå i perioden 1.april til 30. september. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Rindgrund. Fur Havn har pligt til at sikre sig, at  rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse Molerkajen (en del af Fur Havn, Skive Kommune)

Molerkajen v/ Fur Havn, Skive Kommune

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. (Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet).

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 25. september 2010. Tilladelsen er gældende til og med 30.marts 2015, hvorefter den udløber.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar