Klaptilladelse for Bjørnø Mole

15-12-2010

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 900 m³ sand fra Bjørnø Mole. Klagefrist: 10. december 2010.

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 900 m³ sand fra Bjørnø Mole.

Klapningerne af materialet skal foregå på klapplads ved Mads Jensen Grund.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 10. december 2010. Klager skal i givet fald indsendes til:
Naturstyrelsen – Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Tilladelsen kan ses herunder og yderligere information kan fås ved henvendelse på tlf. 7254 4500 eller .

Klaptilladelse: Bjørnø Mole