Klaptilladelse for Bjørnø Mole

15-12-2010

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 900 m³ sand fra Bjørnø Mole. Klagefrist: 10. december 2010.

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 900 m³ sand fra Bjørnø Mole.

Klapningerne af materialet skal foregå på klapplads ved Mads Jensen Grund.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 10. december 2010. Klager skal i givet fald indsendes til:
Naturstyrelsen – Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Tilladelsen kan ses herunder og yderligere information kan fås ved henvendelse på tlf. 7254 4500 eller Obfuscated Email .

Klaptilladelse: Bjørnø Mole

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar