Klaptilladelse for Bisserup Havn

21-12-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har meddelt Bisserup Havn en 5-årig tilladelse til årligt at klappe 3.500 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden. Tilladelsen udløber den 31. december 2015.
Klagefrist: 11. januar 2011, kl. 16.00


Naturstyrelsen – Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Bisserup Havn en 5-årig tilladelse til årligt at klappe  3.500 m 3 oprensningsmateriale fra sejlrenden. Tilladelsen udløber den 31. december 2015.

Materialet må klappes på den godkendte klapplads, som ligger umiddelbart øst for sejlrenden.

Læs hele klaptilladelsen, inklusiv klagevejledningen:

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen – Roskilde, tlf. 7254 6500.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen – Roskilde senest ved klagefristens udløb: 11. januar 2011 kl. 16.00.