Klaptilladelse for Bisserup Havn

21-12-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har meddelt Bisserup Havn en 5-årig tilladelse til årligt at klappe 3.500 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden. Tilladelsen udløber den 31. december 2015.
Klagefrist: 11. januar 2011, kl. 16.00


Naturstyrelsen – Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Bisserup Havn en 5-årig tilladelse til årligt at klappe  3.500 m 3 oprensningsmateriale fra sejlrenden. Tilladelsen udløber den 31. december 2015.

Materialet må klappes på den godkendte klapplads, som ligger umiddelbart øst for sejlrenden.

Læs hele klaptilladelsen, inklusiv klagevejledningen:

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen – Roskilde, tlf. 7254 6500.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen – Roskilde senest ved klagefristens udløb: 11. januar 2011 kl. 16.00.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar