Klaptilladelse for Egholm Færgeleje Syd

23-12-2010

Naturstyrelsen Aarhus har givet tilladelse til klapning for Egholm Færgeleje Syd. Klagefristen udløber den 25. januar 2011.


Tilladelse til klapning af 1.000 m³ uddybningsmateriale fra Egholm Færgeleje Syd i perioden 26.1.2011 – 26.1.2012. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Ålborg. Egholm færgefart, v. Ålborg Kommune Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for Egholm Færgeleje Syd

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 25. januar 2011. Tilladelsen er gældende til og med 26.januar 2012, hvorefter den udløber.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar