Klaptilladelse for Hundige Havn

21-12-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har meddelt Hundige Havn en 5-årig tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra indsejlingen til havnen. Klagefrist: 17. januar 2011, kl. 16.00.

Naturstyrelsen – Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Hundige Havn en 5-årig tilladelse til at klappe  4.000 m 3 /år oprensningsmateriale fra indsejlingen til havnen. Tilladelsen udløber den 31. december 2015.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Køge Bugt ud for Mosede.
Læs hele klaptilladelsen inklusiv klagevejledning

Klaptilladelse for Hundige Havn

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen – Roskilde senest ved klagefristens udløb: 17. januar 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos:
Naturstyrelsen Roskilde (det tidligere Naturstyrelsen – Roskilde)
Ttlf. 7254 6500


Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar