Klaptilladelse for Hundige Havn

21-12-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har meddelt Hundige Havn en 5-årig tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra indsejlingen til havnen. Klagefrist: 17. januar 2011, kl. 16.00.

Naturstyrelsen – Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Hundige Havn en 5-årig tilladelse til at klappe  4.000 m 3 /år oprensningsmateriale fra indsejlingen til havnen. Tilladelsen udløber den 31. december 2015.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Køge Bugt ud for Mosede.
Læs hele klaptilladelsen inklusiv klagevejledning

Klaptilladelse for Hundige Havn

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen – Roskilde senest ved klagefristens udløb: 17. januar 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos:
Naturstyrelsen Roskilde (det tidligere Naturstyrelsen – Roskilde)
Ttlf. 7254 6500