Klaptilladelse for Køge Havn

07-12-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har meddelt Køge Havn en 1-årig tilladelse til at klappe 8.500 m3 oprensningsmateriale fra 3 områder i havnen. Klagefrist: 6. januar 2011, kl 16.00.

Naturstyrelsen – Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Køge Havn en 1-årig tilladelse til at klappe  8.500 m 3 oprensningsmateriale fra 3 områder i havnen. Tilladelsen udløber den 31. december 2011.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Køge Bugt ud for Mosede. Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for Køge Havn

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal skal være modtaget i Naturstyrelsen – Roskilde senest ved klagefristens udløb: 6. januar 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos
Naturstyrelsen – Roskilde
Ttlf. 7254 6500

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar