Klaptilladelse for Køge Havn

07-12-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har meddelt Køge Havn en 1-årig tilladelse til at klappe 8.500 m3 oprensningsmateriale fra 3 områder i havnen. Klagefrist: 6. januar 2011, kl 16.00.

Naturstyrelsen – Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Køge Havn en 1-årig tilladelse til at klappe  8.500 m 3 oprensningsmateriale fra 3 områder i havnen. Tilladelsen udløber den 31. december 2011.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Køge Bugt ud for Mosede. Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for Køge Havn

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal skal være modtaget i Naturstyrelsen – Roskilde senest ved klagefristens udløb: 6. januar 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos
Naturstyrelsen – Roskilde
Ttlf. 7254 6500